รถเข็นคุณยังว่างเปล่า

วิธีการชำระเงิน

ช่องทางการชำระค่าสินค้า
การชำระค่าสินค้าสามารถทำได้ 2ช่องทางนะครับ คือ
1.โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
2.โอนเงินเข้าบัญชี Paypal

การแจ้งการโอนเงิน
หลังโอนเงินแล้ว ให้ติดต่อทางร้านทันทีเพื่อแจ้งยืนยันการโอนเงิน
ช่องทางการติดต่อก็มีหลายทางครับ จะเลือกใช้ทางไหนก็แล้วแต่สะดวก
แต่ทางที่ดีที่สุดคือทางโทรศัพท์นะครับ
สินค้าจะจัดส่งก็ต่อเมื่อได้รับการแจ้งยืนยันการโอนเงินจากลูกค้าแล้วเท่านั้น ฉะนั้นถ้า โอนเร็ว แจ้งโอนเร็ว ของก็ถึงเร็วนะครับ
แต่ถ้าโอนเร็ว แจ้งการโอนช้า ของก็ถึงช้านะครับ
แต่ที่แย่สุด โอนเงินแล้ว แต่ไม่แจ้งการยืนยันการโอน กรณีนี้ของไม่ส่งนะครับ เพราะไม่รู้ว่าเงินที่เข้ามาเป็นของใคร ไม่มีเจ้าของ
ฉะนั้น ถ้าโอนแล้วอย่าลืมติดต่อทางร้านเพื่อแจ้งการโอนเงินนะครับ

ช่องทางการติดต่อ
ช่องทางการติดต่อ เจ้าของร้านครับ
หรือแจ้งผ่านหน้าเว็บ : ติดต่อเรา

สิ่งที่ต้องแจ้งได้แก่
- ยอดเงินที่โอนมา
- โอนเข้าธนาคารอะไร หรือโอนผ่านช่องทางไหน
- เลขที่คำสั่งซื้อ

ย้อนกลับ